Bod č.41.:

PROP/11 - Prodej pozemků p.č. 1382/4 a p.č. 3033/4, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Předání případu z MAJ)
Příloha č.2 (Žádosti)
Příloha č.3 (Dopis JUDr. Kallistové)
Příloha č.4 (Stanovisko ORP MMP vč. příloh)
Příloha č.5 (Stanoviska MO P1)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.11 (Geometrický plán)
Příloha č.12 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.13 (Usnesení RMP ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:334 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX