Bod č.43.:

PROP/13 - Prodej pozemku p.č. 232/179, k.ú. Lobzy - zbytkové plochy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Vyjádření STAV MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko OSI MMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P4 č. 271/09)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 280/06)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 464/06)
Příloha č.7 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.12 (Geometrický plán na rozdělení pozemku)
Příloha č.13 (Geometrický plán na vyznačení VB)
Příloha č.14 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.15 (Usnesení RMP ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX