Bod č.40.:

PROP/10 - Nakládání s pozemky p.č. 1609/100 a p.č. 1609/101, oba k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P1 č. 388/2011)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 12.1.2012) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 826 ze dne 31.5.2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX