Bod č.50.:

PROP/20 - Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Centrem volného času Slovany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1313/2009 a ZMP č. 653/2009)
Příloha č.3 (Zápis KNM RMP ze dne 10.5.2012)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 833 ze dne 31.5.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:342 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX