Bod č.94.:

OPM/1 - Cestovní ruch v Plzni v roce 2011 - „návštěvnost“ města Plzně

(předkladatel:Mgr. Smotlachová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX