Bod č.38.:

PROP/8 - Prodej pozemku p.č. 1072/1, k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace s vyzn.věcného břemene)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P2)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 824/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX