Bod č.39.:

PROP/9 - Prodej pozemků p.č. 2498/11, 17, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a doplnění žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. situace)
Příloha č.3 (usn. RMO P1 č. 294/11)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 825/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX