Bod č.44.:

PROP/14 - Prodej pozemků p.č. 1101/38,39 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (žádost vl. poz.p.č.1101/25 k.ú. Plzeň)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.4 (stanovisko MO P2)
Příloha č.5 (vyjádření MO P2 vč. přílohy)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 207/09 a č. 389/11)
Příloha č.7 (usn. ZMP č. 84/09 a č. 154/11)
Příloha č.8 (zápis KNM)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (geometrický plán )
Příloha č.14 (majetek města)
Příloha č.15 (usn. RMP č. 829/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX