Bod č.62.:

MAJ/2 - Majetkoprávní vypořádání II. etapy v souvislosti se stavbou „Areál zimního stadionu Plzeň – Košutka“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + náklady TDI )
Příloha č.2 (stanovisko SVS )
Příloha č.3 (stanovisko OSI)
Příloha č.4 (stanovisko + zákres OSI )
Příloha č.5 (GP č. 3335-25/2011)
Příloha č.6 (GP č. 3389-47/2011 )
Příloha č.7 (GP č. 3415-63/2011 )
Příloha č.8 (fotky)
Příloha č.9 (letecká mapa)
Příloha č.10 (územní mapa + plán města )
Příloha č.11 (modrá mapa)
Příloha č.12 (zápis z KNM 10. 5. 2012) (*)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 804/2012) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:354 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX