Bod č.63.:

MAJ/3 - Převod parkoviště v k.ú. Doubravka vybudované v souvislosti s výstavbou „Stavba bytového domu – proluka Nad Týncem“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti společnosti)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ )
Příloha č.3 (stanovisko MO 4)
Příloha č.4 (GP č. 1745-5-2012 )
Příloha č.5 (situace výstavby)
Příloha č.6 (fotky)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (územní plán + plán města)
Příloha č.9 (modrá mapa)
Příloha č.10 (zápis z KNM)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 805/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:355 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX