Bod č.49.:

PROP/19 - Zrušení usn. ZMP č. 480/11,úhrada smluvní pokuty, zrušení předkupního práva

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P3 č. 177/12)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 212/09 a č. 919/11)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 85/09 a č. 480/11)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 832/12)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:341 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX