Bod č.48.:

PROP/17 - Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu změny budoucího kupujícího

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.3 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 831/12) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:340 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX