Bod č.86.:

ŘEÚ/2 - Zajištění měnového rizika vyplývajícího z čerpání úvěrů od Evropské investiční banky v měně Euro

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (usn. ZMP č- 564 ze dne 5.10.2006)
Příloha č.2 (Dopis EK DG Regio ze dne 10.5.2012)
Příloha č.3 (Výpis z bankovního účtu ze dne 5.6.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX