Bod č.68.:

MAJ/8 - Uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení kanalizační stoky - Občanské sdružení Plzeň - Zadní Roudná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ a MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.4 (stavební situace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 810 ze dne 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:360 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX