Bod č.75.:

PROP/18 - Uzavření nových smluvních vztahů na budoucí prodej částí pozemku p.č. 2429/1 v k.ú. Valcha, v lokalitě "Obytná zóna Plzeň - Valcha"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace ke SoBSK)
Příloha č.3 (situace k Dohodě)
Příloha č.4 (situace k dodatku č. 2 SoBSK)
Příloha č.5 (situace - nový návrh)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 813/12)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:367 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX