Bod č.78.:

OŠMT/1 - Poskytnutí investičních dotací z grantového programu Výstavba, rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení grantového programu) (*)
Příloha č.2 (Přehled žádostí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:370 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX