Bod č.28.:

NámH/1 - Program valné hromady Association Ingernationale des Villes Amies de la Marionnette - AVIAMA a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program VH AVIAMA)
Příloha č.2 (Zápis z Komise kultury RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX