Bod č.58.:

PROP/28 - Prodej nemovitostí na adrese Úslavská 26 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.4 (Popis nemovitosti)
Příloha č.5 (Zápis z KNM ze dne 7. 6. 2012)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Katastrální mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:350 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX