Bod č.23.:

STAV/1 - Projednání návrhu pana Březiny na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě kasárna Slovany v mimořádném režimu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost pana Březiny o projednání )
Příloha č.2 (Zápis z jednání KKR ze dne 5.9. 2011)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR ze dne 21.11. 2011)
Příloha č.4 (Studie Plzeň - Slovany, lokalita bývalých kasáren - textová část) (*)
Příloha č.5 (Grafická část - širší vztahy)
Příloha č.6 (Graficá část - základní principy řešení)
Příloha č.7 (Grafická část - vodovod, kanalizace)
Příloha č.8 (Grafická část - energetika, telekomunikace)
Příloha č.9 (Grafická část - veřejně prospěšné stavby)
Příloha č.10 (Zápis z jednání KKR ze dne 2.4. 2012)
Příloha č.11 (Usnesení č.183/2011 RMO Plzeň 2 - Slovany ze dne 26.10. 2011)
Příloha č.12 (Usnesení č. 724 RMP ze dne 31.5. 2012)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX