Bod č.45.:

PROP/15 - Uzavření SoBSK na budoucí prodej pozemků p.č. 857/24,25,33,35,12,37,50,5306, vše v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti spol. Amádeus)
Příloha č.2 (doplnění žádosti)
Příloha č.3 (stanovika ORP )
Příloha č.4 (stanovisko OSI)
Příloha č.5 (usn. RMO P3 č. 472/11 a č. 180/12)
Příloha č.6 (zápis KNM 1.3.12)
Příloha č.7 (zápis KKR)
Příloha č.8 (zápis Komise pro dopravu)
Příloha č.9 (usn. ZMP č. 437/11)
Příloha č.10 (zápis KNM 10.5.12)
Příloha č.11 (fotodokumentace)
Příloha č.12 (územní plán)
Příloha č.13 (letecký snímek)
Příloha č.14 (orientační mapa)
Příloha č.15 (geometrický plán )
Příloha č.16 (majetek města)
Příloha č.17 (usn. RMP č. 830/12)
Příloha č.18 (žádost občanského sdružení)
Příloha č.19 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.20 (zápis KNM 7.6.12)
Příloha č.21 (žádost p. Poppa)
Příloha č.22 (usn. RMP č. 858/12)
Příloha č.23 (Nabídka - zájem o koupi T. Hnetila)
Příloha č.24 (Posouzení projektu Corso/Aréna)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX