Bod č.59.:

PROP/29 - Prodej nemovitostí na adrese Skrétova 9 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (Popis nemovitosti)
Příloha č.4 (Statický posudek zpracovaný spol. TORION, projekční kancelář, s.r.o.)
Příloha č.5 (Propočet ceny statického zajištění stavby před demolicí)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP 7. 6. 2012)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Územní plán)
Příloha č.9 (Letecký snímek)
Příloha č.10 (Orientační mapa)
Příloha č.11 (Katastrální mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:351 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX