Bod č.46.:

PROP/16 - Uzavření SOSBK na budoucí prodej částí pozemků v k.ú. Bolevec se společností ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Sdělení MO Plzeň 1 ze dne 7.5.2012 + usnesení RMO Plzeň 1 č. 196/2010)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1065/2010 a usnesení ZMP č. 427/2010)
Příloha č.5 (Územní rozhodnutí č. 4968 ze dne 10.10.2011)
Příloha č.6 (Zápis KNM RMP ze dne 7.6.2012)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapy - územní plán)
Příloha č.9 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (E-mailové sdělení ŘSD ze dne 28.5.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX