Bod č.60.:

PROP/30 - Prodej nemovitostí na adrese Horní 16 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Vyjádření k nabídce )
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 205/07)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Zápis z KNM ze dne 7. 6. 2012) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Katastrální mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:352 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX