Bod č.21.:

KŘTÚ/1 - Strategické záměry rozvoje města (stav ke dni 30. 4. 2012)

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategické záměry rozvoje města k 30.4.2012)
Příloha č.2 (Zásobník projektů PRMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Projekty uvedené v rozpočtu na r. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX