Bod č.11.:

KŘTÚ/11 - Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Invest. seznam rozpočtu KŘTÚ-SVSMP-KDI)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX