Bod č.12.:

KŘTÚ/12 - Přijetí daru od společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX