Bod č.9.:

FIN/5 - Uzavření dohody o narovnání s NEVEG TRADING LIMITED

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o narovnání) (*)
Příloha č.2 (Usnesení uvedená v bodě 8. DZ)
Příloha č.3 (Usnesení VH PT, a.s. ze dne 26.9.2005)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP č. 5/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX