Bod č.13.:

KŘTÚ/13 - Prominutí dlužného nájemného za nájem pozemků v k.ú. Plzeň 4 vyplývající z NS č. 2007/003891/NS se spol. Český Real, a.s.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spol. Český Real)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis KNM)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX