Bod č.14.:

KŘTÚ/14 - Odstranění dvou dřevěných šaten a ocelového oplocení koupaliště OSTENDE na pozemcích v k.ú. Bolevec

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:310 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX