Bod č.27.:

OSI/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP a zařazení nových akcí do jmenovitého seznamu rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP pro rok 2012

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011 )
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP na rok 2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 729 ze dne 31. 5. 2012 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX