Bod č.93.:

NámH/2 - Projekt EHMK 2015 - aktualizace přihlášky a financování projektu

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Aktualizace přihlášky města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015)
Příloha č.2 (Aktualizovaný rozpočet)
Příloha č.3 (Seznam oceněných projektů)
Příloha č.4 (Seznam marketingových kampaní o.p.s. Plzeň 2015)
Příloha č.5 (Zpráva o postupu fundraisingu)
Předloženo na stůl č.1 (Opravená příloha č. 2)
Předloženo na stůl č.2 (Opravená příloha č. 3)
Předloženo na stůl č.3 (Kalendář kulturních akcí MP)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX