Bod č.90.:

OSI/4 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2011 a 2012

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2011)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2011 )
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2011)
Příloha č.4 (Plán akcí na rok 2012)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 13 ze dne 19. 1. 2012)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1368 ze dne 21. 10. 2010)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1191 ze dne 21. 9. 2011)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX