Bod č.15.:

KŘTÚ/15 - Vynětí předmětných pozemků z působnosti MO Plzeň 1 v zásadním celoměstském zájmu

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Orientační mapa)
Příloha č.2 (Zákres pozemků)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX