Bod č.91.:

OSI/5 - Plnění Programu snižování energetické náročnosti v objektech města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (tabulka vývoje spotřeb energie v jednotlivých objektech )
Příloha č.2 (výsledková listina ZŠ – bodové hodnocení )
Příloha č.3 (vývoj bodového hodnocení ZŠ)
Příloha č.4 (výsledková listina administrativních budov – bodové hodnocení )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX