Bod č.26.:

OSI/2 - Aktualizace materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Priority vodohospodářských staveb města Plzně)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 325 ze dne 17. 6. 2004)
Příloha č.3 (Zápis z jednání s odbornými složkami MMP ze dne 12. 10. 2010)
Příloha č.4 (Stanoviska odborných složek MMP)
Příloha č.5 (Zápis z jednání s úřady městských obvodů ze dne 17. 12. 2010 )
Příloha č.6 (Stanoviska úřadů městských obvodů )
Příloha č.7 (Zápis z jednání Komise pro koncepci a rozvoj RMP)
Příloha č.8 (Přehled plánovaných investičních akcí z kategorie A)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 725 ze dne 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:320 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX