Bod č.16.:

KŘTÚ/16 - Projednání prominutí pohledávky společnosti INBA s.r.o.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spol. INBA s.r.o.)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:312 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX