Bod č.88.:

TN/3 - Restrukturalizace společnosti Plzeňské služby a.s.

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX