Bod č.20.:

TN/4 - Projednání návrhu spol. Amesbury-Plzeň West Business Center s.r.o. na změnu Územního plánu mP v lokalitě Plzeň-Západní město

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti Amesbury Plzeň)
Příloha č.2 (Grafická část - situace s vyznačením požadavku č. 1012 na změnu ÚP)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR ze dne 5. 9. 2011)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KKR ze dne 14. 11. 2011 )
Příloha č.5 (Zápis z jednání KKR ze dne 6. 2. 2012)
Příloha č.6 (žádost společnosti Amesbury Plzeň)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX