Bod č.10.:

ÚČT/1 - Obecně závazná vyhl. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Varianta A)
Příloha č.2 (Varianta B)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 6/2012)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX