Bod č.96a.:

KV/3 - Poskytnutí Smlouvy o spolupráci Kontrolnímu výboru ZMP.

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení KV ZMP)
Příloha č.2 (Žádost o poskytnutí smlouvy)
Příloha č.3 (Dopis předsedy představenstva PMDP, a.s.)
Příloha č.4 (Stanovisko PRÁV MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX