Bod č.20.:

FIN/1 - Žádost o podporu v rámci Oper. progr. Lidské zdroje a zam. pro projekt „Zvyšování kvality řízení na úřadu městského obvodu Plzeň 3“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX