Bod č.21.:

FIN/2 - Odložení výzvy k úhradě pohledávky města za společností IRHOS, spol. s r.o.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Uznání dluhu)
Příloha č.2 (zástavní smlouva)
Příloha č.3 (dopis IRHOS - žádost)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX