Bod č.38.:

BYT/1 - Prominutí dlužných poplatků z prodlení vzniklých pozdní úhradou nájemného z bytu č. 3, Plachého 42 v Plzni

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (potvrzení o hospitalizaci)
Příloha č.3 (zápis z jednání KB )
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 969/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX