Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 6. 2012 - 5. 9. 2012 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2 (Dopis kanceláře prezidenta)
Příloha č.3 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX