Bod č.4.:

PRIM/3 - Žádost o dotaci z OPLZZ,výzva č.89,věc. zaměření„Aplikace strat.plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samospr.celku“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:380 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX