Bod č.22.:

FIN/3 - Přijetí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 3 a MO Plzeň 6

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Pravidla pro žadatele a příjemce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:399 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX