Bod č.16.:

OKŘ/1 - Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, na nákup automobilní techniky

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX