Bod č.27.:

ŘÚSO/1 - Přijetí účelových dotací od Plzeňského kraje pro Divadlo Alfa, p.o. a Divadlo J. K. Tyla, p.o.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva pro Divadlo Alfa, p.o.)
Příloha č.2 (Smlouva pro Divadlo Alfa, p.o.)
Příloha č.3 (Smlouva pro DJKT, p.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX