Bod č.102.:

TN/1 - Problematika svozu odpadu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Zápis z jednání pracovní skupiny)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX