Bod č.92.:

EVID/5 - Darování nevyužitého movitého majetku – bezdrátový mikrofon ZECK DAISY

(předkladatel:rední Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost od odboru vnitřní správy MMP)
Příloha č.2 (Žádost o darování sdružení DUHA KOPRETINA PLZEŇ )
Příloha č.3 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 7. 6. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 918 ze dne 28. 6. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:467 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX